Tuesday, May 6, 2014

8 måneder

Sirifisen! Du är det bästa vi har! 
Du skrattar och ler och piper hela tiden. 
Du har börjat ställa dig upp mot saker och du ålar iväg med en väldans fart! 

Du säger mamammana, bababana, dadada. 

Du älskar musik och att det händer något. Att titta på människor och att vara ute. Särskilt om du får gunga. 

Till babysimmet är du helt galen! Du plaskar och hoppar och dyker med ett leende! 

Du har fått fyra tänder!